2

Title: Opera Slavica
Rok: 2007
Ročník: 17
Číslo: 2
Rok vydání
2007
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Славянские паремии : архаика и новации, мудрость и алогизм | 1–12
Norman, Boris Justinovič
PDF
Interkonfesionálny a interkultúrny rozmer cyrilských a latinských rukopisných pamiatok z karpatského regiónu | 13–25
Žeňuch, Peter
PDF
Прецедентный компонент русской речи на страницах газет и афористика нового времени | 26–35
Janovìč, Alena Ìvanaŭna
PDF
Амографы ў беларускай мове | 36–42
Kalita, Inna
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Между словом и именем : о "словаре личных имен" в русской поэзии ХХ века | 43–51
Vasiljev, Nikolaj L.
PDF
Aspektuálnost, slovesný vid a způsob slovesného děje v ruské vysokoškolské učebnici pro studenty studující ruštinu jako mateřský jazyk : (zamyšlení nad knihou Е.Н. Ремчукова, Морфология современного русского языка, Категория вида глагола, Изд. "Флинта", Изд. "Наука", Москва 2004, 137 str.) | 52–55
Trösterová, Zdeňka
PDF
Myšlenky velkého jazykovědce | 55–57
Dorovský, Ivan
PDF
Překlad a kultura (nitranské aktivity) | 57–59
Lepilová, Květuše
PDF
Mladí rusisté v Praze poosmé | 59–62
Gregor, Jan
PDF
Za Jánem Svetlíkem | 63–64
Žaža, Stanislav
PDF
Recenze
Title Document
[Russkij jazyk v centre Jevropy 9] | 65–66
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Marvan, J. Cesty ke spisovné češtině - (800-1800)] | 66–67
Trösterová, Zdeňka
PDF
Новый учебник чешского языка | 68–69
Stěpanova, Ludmila
PDF
[Авербух, К.Я. Общая теория термина] | 69–71
Szlauerová, Romana
PDF