Nápaditá komparace

Název: Nápaditá komparace
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 3, s. 60-61
Rozsah
60-61
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Simonek, Stefan. Osip Mandel'štam und die ukrainischen Neoklassiker: zur Wechselbeziehung von Kunst und Zeit. München: Otto Sagner, 1992. 169 s. Slavistische Beiträge; Bd. 293. ISBN 3-87690-529-X.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.