Ďurišinův projekt a jeho meziliterární kontext

Název: Ďurišinův projekt a jeho meziliterární kontext
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 3, s. 57-59
Rozsah
57-59
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Дюришин, Диониз (ред.). Особые межлитературные общности - 5. Ташкент: Издательство "ФАН" Академии наук Республики Узбекистан, 1993.
Дюришин, Диониз (ред.). Проблемы особых межлитературных общностей ; The problems of specific interliterary communities. Москва: Наука, 1993.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.