Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat

Název: Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat
Zdrojový dokument: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 164-165
Rozsah
164-165
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence