Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium : (úvod do diskuse)

Název: Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium : (úvod do diskuse)
Zdrojový dokument: Bauer, Jaroslav. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 403-406
Rozsah
403-406
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence