K mluvenostní stylizaci v literárním díle

Název: K mluvenostní stylizaci v literárním díle
Variantní název:
  • Zur Stilistik der gesprochenen Sprache im literarischen Werk
Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Chloupek, Jan. Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám. Jeřábek, Dušan (editor); Kopecký, Milan (editor); Palas, Karel (editor). Vyd. 1. Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1972, pp. 329-335
Rozsah
329-335
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence