Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám

Název: Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám
Přispěvatel
Jeřábek, Dušan (editor)
Kopecký, Milan (editor)
Palas, Karel (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita Jana Evangelisty Purkyně
Rok vydání
1972
Rozsah
398 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 179
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 58946
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 5–9
PDF
I
Chapter number Title Custom text
Umění interpretace básnického textu v starší české literatuře | 13–19
Škarka, Antonín
PDF
O stredovekej poetike "Laudes artis poeticae" | 21–27
Mišianik, Ján
PDF
Citátové modifikace jako prostředek literární polemiky | 29–35
Šváb, Miloslav
PDF
Dva Boleslavové : příspěvek k interpretaci Kosmovy kroniky | 37–47
Králík, Oldřich
PDF
Husitské skladby budyšínského rukopisu a funkční vztahy v nich | 49–55
Daňhelka, Jiří
PDF
Dubraviova Theriobulia ve vývoji alegorie | 57–64
Petrů, Eduard
PDF
K podobám epičnosti v Hájkově kronice | 65–71
Kolár, Jaroslav
PDF
Dvě slovenské chvály selského stavu a jejich analogie v literaturách západoslovanských | 73–84
Kopecký, Milan
PDF
Příspěvek k poznání specifičnosti české umělé poezie barokní | 85–92
Tichá, Zdeňka
PDF
Recepce starší duchovní písně v době obrozenské | 93–100
Palas, Karel
PDF
II
Chapter number Title Custom text
K problematike štýlu a kompozičných postupov poezie Janka Kráľa | 103–111
Pišút, Milan
PDF
Transformace Krále Lávry : Moritz Hartmann a Karel Havlíček Borovský | 113–119
Skalička, Jiří
PDF
Poznámky k Týdeníku Jana Ohérala | 121–128
Dufek, Jaromír
PDF
Problémy naturalismu v díle Josefa Merhauta | 129–141
Jeřábek, Dušan
PDF
Sociální problematika moravského Valašska v díle Metoděje Jahna | 143–150
Krystýnek, Jiří
PDF
Přírodní prózy Jaroslava Marchy | 151–159
Bartůšková, Sylva
PDF
Proměny meziválečných satirických a humoristických časopisů : náčrt několika problémů | 161–173
Pešta, Pavel
PDF
Poláčkova komika "živností" | 175–184
Hájková, Alena
PDF
Modernost a tradice : na okraj Vančurových statí o umění | 185–195
Vlašín, Štěpán
PDF
Mikuláškův blázen-Janus : k dějinám české narrovské literatury | 197–207
Opelík, Jiří
PDF
Cesty a bezcestí : trojice próz z roku 1969 | 209–222
Suchomel, Milan
PDF
Některé otázky vztahu poválečné české memoárové literatury k literatuře krásné | 223–235
Válek, Vlastimil
PDF
Tvarová problematika románu Matka M. Gorkého | 237–247
Burian, Jaroslav
PDF
Žánrové inovace sovětské dramatiky revolučné epochy : Mystérie-buffa V. Majakovského a tradice starodávného divadla | 249–261
Mikulášek, Miroslav
PDF
Umělecké experimenty a proměny knihy | 263–271
Valoch, Jiří
PDF
III
Chapter number Title Custom text
Verš a pauza | 275–276
Trost, Pavel
PDF
"Žalospevi" Jána Hollého : metrum a obraznosť - etymologické figúra a kompozícia | 277–290
Turčány, Viliam
PDF
Kvantina v osmislabičném trocheji a jambu | 291–302
Červenka, Miroslav
PDF
Sémantické analýza pololidové literatury, zvláště veršované | 303–314
Beneš, Bohuslav
PDF
Aliterace v české poezii, zvláště nejnovější | 315–320
Blahynka, Milan
PDF
K teorii básnického jazyka | 321–328
Horálek, Karel
PDF
K mluvenostní stylizaci v literárním díle | 329–335
Chloupek, Jan
PDF
Tzv. subjektivní styly a jejich zobrazování v uměleckých textech | 337–349
Jelínková, Jana
PDF
Prozodické vlastnosti jako fonostylistické prvky v dětské řeči | 351–356
Ohnesorg, Karel
PDF
En marge de la recherche critique en France | 357–368
Novák, Otakar
PDF
Regionální zřetel v literární vědě | 369–375
Buriánek, František
PDF
K otázkám materiálu a předmětu literárněhistorického zkoumání slovesnosti "pro děti a mládež" | 377–386
Tenčík, František
PDF
Literární věda a literární muzeum | 387–396
Hek, Jiří
PDF