Předmluva

Název: Předmluva
Zdrojový dokument: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 5-7
Rozsah
5-7
Typ
Předmluva; Doslov
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence