Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou

Název: Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Univerzita J.E. Purkyně
Rok vydání
1984
Rozsah
166 s.
Edice
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 250
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 993
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 5–7
Jiráček, Jiří
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–13
Jiráček, Jiří
PDF
hidden-section Obecný rámec
Chapter number Title Custom text
Obecný rámec | [15]–26
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Morfémová a morfonologická charakteristika | [27]–46
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovotvorná charakteristika | [47]–83
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Materiálová příloha | [85]–125
Jiráček, Jiří
PDF
hidden-section Shrnutí
Chapter number Title Custom text
Shrnutí | 127–128
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam citované literatury | 129–133
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam citovaných slovníků | 134
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Адъективы с интернациональными суффиксальными морфами в современном русском языке : в сопоставлении с чешским языком | 135–141
Jiráček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Zkratky pro jazyky ; Jiné zkratky a symboly | 143
Jiráček, Jiří
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Věcný rejstřík | 145–148
Jiráček, Jiří
PDF
hidden-section Slovní rejstřík
Chapter number Title Custom text
Slovní rejstřík | 149–161
Jiráček, Jiří
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 163–164
Jiráček, Jiří
PDF