Obecný rámec

Název: Obecný rámec
Zdrojový dokument: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. [15]-26
Rozsah
[15]-26
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence