"Nationalitätenprinzip" und Internazionalismus 1789-1860

Název: "Nationalitätenprinzip" und Internazionalismus 1789-1860
Contributor
Lüdemann, Rudolf (překladatel)
Zdrojový dokument: Kolejka, Josef. "Národnostní princip" a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a "zahraniční politiky". Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 171
Rozsah
171
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A