Historické proměny vztahu vědy a společnosti

Název: Historické proměny vztahu vědy a společnosti
Autor: Šmajs, Josef
Zdrojový dokument: Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1986, pp. 9-60
Rozsah
9-60
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence