Hledání jiného světa

Název: Hledání jiného světa
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 363-365
Rozsah
363-365
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Jochmanová, Andrea. Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století. Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2012. 255 s. ISBN 978-80-7460-029-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BENSON, Timothy O. (ed.). 2002. Central-European Avant-Gardes. Exchange and Transformation (1910‒1930). Cambridge: MIT Press, 2002. s. 448.

[2] BENSON, Timothy O. a Éva FORGÁCS (edd.). 2002. Between Worlds: ASourcebook of Central European Avant-Gardes (1910–1930). Cambridge: MIT Press, 2002. s. 736.

[3] FREJKA, Jiří. 1929. Člověk, který se stal hercem. Praha: Melantrich, 1929. s. 111.

[4] FREJKA, Jiří. 2004. Divadlo je vesmír. Ed. Ladislava Petišková. Praha: Divadelní ústav, 2004. s. 732.

[5] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2006. Kontexty české divadelní avantgardy a tvorba režiséra Jiřího Frejky. Disertační práce, Filozofická fakulta MUNI. Brno: Masarykova univerzita, 2006 (nepubl.)

[6] SCHWARZ, Wolfgang F. 1980. Drama der russischen und tschechischen Avantgarde als szenischer Text. Zur Theorie und Praxis des epischen und lyrischen Dramas bei Vladimir Majakovskij und Vítězslav Nezval. Edice Symbolae Slavicae 9. Frankfurt n. M./Bern/Cirencester (UK): Peter D. Lang, 1980. s. 362