Ojedinělá studie z oblasti divadelní orientalistiky

Název: Ojedinělá studie z oblasti divadelní orientalistiky
Autor: Vangeli, Nina
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 368-372
Rozsah
368-372
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja: gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.