Ojedinělá studie z oblasti divadelní orientalistiky

Title: Ojedinělá studie z oblasti divadelní orientalistiky
Author: Vangeli, Nina
Source document: Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 368-372
Extent
368-372
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja: gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.