1

Title: Museologica Brunensia
Rok: 2015
Ročník: 4
Číslo: 1
Rok vydání
2015
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 3
PDF
Články – Articles
Title Document
Lithuanian user perceptions of museum websites | 4–7
Mensch, Peter van; Šuminas, Andrius; Gudinavičius, Arūnas
PDF
Fenomén izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu | 8–15
Vitko, Martin
PDF
Regional Museums in Russia: How to solve the accessibility problem? : museum network development strategy | 16–21
Kaulen, Maria; Chuvilova, Irina; Cherkaeva, Olga
PDF
Duplicita zbierkových predmetov | 22–25
Senček, Richard R.
PDF
Zprávy z konference – Conference news
Title Document
Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí Muzeo50 | 26–28
Jagošová, Lucie; Mrázová, Lenka
PDF
Bratislava 21.–23. října 2014 | 29–31
Kirsch, Otakar
PDF
7. ročník konference Muzeum a škola ve Zlíně aneb Muzeum ve filmu – Film v muzeu | 32–34
Petráková, Blanka
PDF
Záměry a výstupy kolokvia V první linii... : inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti | 35–36
Jagošová, Lucie
PDF
Medailon
Title Document
Příspěvek k dílu Josefa Kachlíka : výtvarná a osvětová činnost | 38–41
Chrástová, Lenka
PDF
Muzejní kritika – Museum review
Title Document
Výstavy Smrt a Smrtelné slasti v nové budově Národního muzea v Praze | 42–52
Havlová, Nikol
PDF
Mykény a střední Evropa v MZM | 53–57
Knop-Kostková, Eliška
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 58
PDF
Title Document
Technické specifikace a ceník inzerce 2015 | 59
PDF