2

Title: Museologica Brunensia
Rok: 2016
Ročník: 5
Číslo: 2
Rok vydání
2016
ISSN
1805-4722 (print)
2464-5362 (online)
Obor
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 4
Kirsch, Otakar; Jagošová, Lucie
PDF
Studie – Articles
Title Document
Provoking museology: the geminal thinking of Zbyněk Z. Stránský | 5–17
Soares, Bruno Brulon
PDF
Metamuseological challenges in the work of Zbyněk Stránský | 18–26
Mensch, Peter van
PDF
What is Zbyněk Z. Stránský's "influence" on museology? | 27–36
Mairesse, François
PDF
Zbyněk Zbyslav Stránský and Spanish museology | 37–43
Hernández, Francisca; Lorente, Jesús Pedro
PDF
Too early, too late: the relevance of Zbyněk Z. Stránský for German museology | 44–50
Walz, Markus
PDF
The theory of museology : museology as it is - defined by two pioneers: Zbyněk Z. Stránský and Friedrich Waidacher | 51–64
Biedermann, Bernadette
PDF
Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology | 65–73
Mrázová, Lenka
PDF
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
Title Document
Ein Unersetzbarer : zum Ableben von Zbyněk Z. Stránský | 74–75
Waidacher, Friedrich
PDF
Zbyněk Zbyslav Stránský, ICOFOM and the museology | 76–81
Vieregg, Hildegard K.
PDF
The influence of Z. Z. Stránský's ideas on the formation of the scientific school of the Department of Museology and cultural heritage of Saint Petersburg State Institute of Culture | 82–84
Gubarenko, Maria
PDF
Moje vzpomínky na docenta PhDr. Zbyňka Z. Stránského (26.10.1926-21.1.2016) | 85–89
Podborský, Vladimír
PDF
Fenomém "Stránský" v múzejníctve na Slovensku | 90–98
Lalkovič, Marcel
PDF
Zbyněk Zbyslav Stránský: Život a dílo | 99–105
Holman, Pavel
PDF
Title Document
Pravidla pro přispěvatele | 106–108
PDF