Science centra v České republice : první kroky k interaktivní popularizaci vědy s důrazem na Techmanii

Název: Science centra v České republice : první kroky k interaktivní popularizaci vědy s důrazem na Techmanii
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 2 (Jaro 2013), s. 32-37
Rozsah
32-37
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Science centra jsou dnes již klasickými nástroji popularizace vědy, které dokážou svou myšlenkou populárně podané vědy přivést k zájmu o technické a přírodní obory celou řadu cílových skupin. Je nezpochybnitelnou skutečností, že Česká republika "objevila" tento koncept neformálního vzdělávání relativně pozdě, o to větší rozmach těchto institucí však aktuálně prožíváme. Studie zevrubně mapuje základní trendy komunikace vědy, všímá si vzniku prvních science center a detailněji se věnuje nejvýraznějšímu českému projektu interaktivního "muzea vědy", tedy plzeňského science centra Techmania. Důraz je kladen na motivy vzniku a první aktivity projektu, jenž během pěti let od svého otevření zprovozní unikátní areál neformálního vzdělávání na ploše téměř 30 000 m2. Zrod a plány Techmanie jsou samozřejmě zasazeny do kontextu podobných projektů, zejména libereckého science centra iQpark a připravovaných science center v Brně a Ostravě.
Science centres are nowadays a typical tool of science popularization which are able to make many target groups interested in technical and natural fields. It is an indisputable fact that the Czech Republic "discovered" this concept of informal education relatively late, but we are now experiencing greater boom of these institutions. The study surveys in detail the basic trends of communicating the science, notes the first science centres and thoroughly deals with the most important Czech project of an interactive "science museum", i.e. the Pilsen science centre Techmania. The emphasis is put on incentives and first activities of the project, which during its first five years since opening is going to open unique premises of informal education on the area of nearly 30,000 square metres. The inception and plans of Techmania are naturally put in the context of similar projects, especially iQpark – the science centre in Liberec, and centres in Brno and Ostrava that are being prepared.
Reference
[1] Association of Science-Technology Centers. 2005 ASTC Sourcebook of statistics. Washington, D.C: Association of Science-Technology Centers Inc. 2005. ISBN 09-440-4073-X.

[2] Association of Science - Technology Centers [online]. 2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: www.astc.org

[3] BACON, Francis. The New Atlantis. New York: Dodo Press. 2006.

[4] BULTITUDE, Karen. Science Communication – Why and How? IN: Rosůlek, Přemysl (ed.). Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. 1. vyd. Plzeň: Západo-česká univerzita v Plzni, 2011, 184 s. ISBN 978-80-261-0065-2.

[5] COLE, K. C. Something Incredibly Wonderful Happens. Frank Oppenheimer and the world he made up. Boston/New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

[6] DANILOV, Victor J. Science and technology centers. Cambridge, Mass.: MIT Press, c 1982, ix, 355 p. ISBN 02-620-4068-9.

[7] Der Brockhaus: Encyklopädie in 30 Bänden. Leipzig, Mannheim: F.A. Brockhaus, 1979.

[8] Ecsite – the European Network of Science Centres and Museums [online]. 2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://www.ecsite.eu/.

[9] Einsteinové 21. století. KOVANDOVÁ, Monika. Techmania Science Center [online]. 2007 [cit. 2013-03-07]. Dostupné přes: http://www.techmania.cz/clanky.php?key=47&nazev=einsteinove_21._stoleti

[10] Europe Direct Česká republika [online]. 2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://www.europe-direct.cz/

[11] Geschichte der Urania. Urania [online]. 2010 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://www.urania.de/die-urania/geschichte/

[12] GEYER, Claudia. Museums- und Science Center-Besuche im naturwissenschaftlichen Unterricht aus einer motivationalen Perspektive. Die Sicht von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Studien zum Physik- und Chemielernen, Band 77. Berlin: Logos Berlin 2008. ISBN 978-3-8325-1922-3.

[13] GRINELL, Sheila. A Place for learning Science: Starting a Science Center and Keeping It Running. 1st edition. [London]: [b.j.], 2003. 130 s. ISBN 0-944040-68-3.

[14] GROVES, I. Assessing the Economic Impact of Science Centres on Their Local Communities. 1 st edition. The National Science and Technology Centre, 2005. 93 s. ISBN 09751377-2-7.

[15] HRONCOVÁ, Saša. Metodika komunikace vědy v rámci projektu IPn PTPO (v tisku). Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013.

[16] CHRISTENSEN, Lars Lindberg. The Hands-On Guide for Science Communicators: A Step-by-Step Approach to Public Outreach. New York, NY: Springer, 2007.

[17] Interaktivní muzeum. Toulavá kamera. [online]. [cit. 2013-03-01]. Dostupné přes: http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=3954.

[18] iQpark [online]. 2013 [cit. 2013-03-01]. Dostupné přes: http://www.iqpark.cz/cs/.

[19] Jednota českých matematiků a fyziků. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Memorandum o společném zájmu. Praha, 2004. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/141214/Pokro-kyMFA_49-2004-1_13.pdf.

[20] KABÁTOVÁ, Veronika. Věda míří do škol. Září 2011. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/136308-veda-miri-do-skolnich-lavic/.

[21] KOVANDOVÁ, Monika. První zpráva analytika komunikace vědy. Projekt SCICOM, říjen 2010. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://scicom.zcu.cz/sites/default/files/5_zprava_analytika_komunikace_vedy.pdf.

[22] KOVANDOVÁ, Monika. Tisková zpráva Ze zubárny science center. Plzeň, 2007. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes: http://www.techmania.cz/data/fil_0121.pdf.

[23] Memorandum o společném zájmu. Jednota českých matematiků a fyziků [online]. 2004 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/141214/PokrokyMFA_49-2004-1_13.pdf

[24] MORAVEC, Tomáš. Pátá zpráva analytika komunikace vědy. Projekt SCICOM, říjen 2010. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://scicom.zcu.cz/sites/default/files/5_zprava_analytika_komunikace_vedy.pdf

[25] MORAVEC, Tomáš. Tisková zpráva Techmania vrací do ulic Sluneční soustavu. Květen 2012. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes: http://www.techmania.cz/info.php?mn1=45&mn2=396&mn1=45&inf=media.

[26] MORAVEC, Tomáš. Tisková zpráva Změna názvu Techmania Science Center. Září 2010. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.techmania.cz/data/fil_2899.pdf.

[27] Moravian Science Centre Brno. [online]. [cit. 2013-03-01]. Dostupné přes: http://www.jcmm.cz.

[28] Náš projekt - Svět techniky. Svět techniky. [online]. [cit. 2013-03-01]. Dostupné přes http://svet-techniky-ostrava.cz.

[29] OUDOVÁ, Alena. Sluneční soustav je zpět v plzeňských ulicích. Květen 2012. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-10726-slunecni-soustava-je-zpet-v-pl-zenskych-ulicich.html.

[30] OUDOVÁ, Alena. Velikonoční Techmania patří statické elektřině a vaječné show. Duben 2012. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-10110-velikonocni-techmania-patri-staticke-elektrine-a-vajecne-show.html.

[31] PEŠKOVÁ, Lada. ČTK: Plzeňská Techmania nabízí lidem vědeckou show s tekutým dusíkem. Červenec 2012. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/plzenska-techmania-nabizi-lidem-vedeckou-show-s-tekutym-dusikem/818684&id_seznam=347.

[32] Plzeňská Techmania nabízí lidem vědeckou show s tekutým dusíkem. ČTK. Ceskenoviny.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/plzenska-techmania-nabizi-lidem-vedeckou--show-s-tekutym-dusikem/818684&id_seznam=347.

[33] Projekt Labyrint [online]. [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://www.labyrint-ostrava.cz/cz/

[34] Regionplzen.cz. Techmania vyhlásila vítěze fyzikální soutěže. Listopad 2007. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?techma-nia-vyhlasila-viteze-fyzikalni-souteze.

[35] ROSŮLEK, Přemysl (ed.). Science Communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011.

[36] Rozmary nebe. Techmania Science Center [online]. 2007 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://www.techmania.cz/clanky.php?key=6&nazev=rozmary_nebe

[37] STOCKLMAYER, S. M., GORE, M. M., BRYANT, C. R. Science Communication in Theory and Practice (Contemporary Trends and Issues in Science Communication). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001.

[38] SVOBODA, Luděk. Techmania science center aneb Jen dívat se nestačí. Akademický bulletin, prosinec 2008. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://abicko.avcr.cz/2008/12/04/techmania.html.

[39] Techmania science center. Interní statistiky návštěvnosti z let 2008 – 2012.

[40] Techmania science center. Výroční zpráva za rok 2006. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.techmania.cz/data/vyrocnizprava2006.pdf.

[41] Techmania vyhlásila vítěze fyzikální soutěže. Regionplzen.cz [online]. 2007 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?techmania-vyhlasila--viteze-fyzikalni-souteze.

[42] Technická herna pro malé i velké. Technické muzeum v Brně. [online]. [cit. 2013-03-01]. Dostupné přes: http://www.technicalmuseum.cz/technicka-herna.

[43] Technické muzeum v Brně. Interní materiály.

[44] Věda míří do školních lavic. KABÁTOVÁ, Veronika. Česká televize [online]. 2011 [cit. 2012-12-07]. Dostupné přes: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/136308-veda-miri-do-skolnich-lavic/.

[45] VOLÁK, Vlastimil. Tisková zpráva k poklepání základního kamene projektu Techmania. Nedatováno. [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.techmania.cz/data/fil_0032.pdf.

[46] Výroční zpráva Techmania science center 2006, [online]. [cit. 2012-12-01]. Dostupné přes http://www.techmania.cz/data/vyrocnizprava2006.pdf.