1

Title: Slavica litteraria
Rok: 2016
Ročník: 19
Číslo: 1
Rok vydání
2016
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles
Title Document
Medkulturnost v luči literarne vede | 7–16
Kozak, Krištof Jacek
PDF
Z hľadiska mýtu dualitný typ spisovateľa : (Dominik Tatarka: stavanie a deštrukcia mýtov) | 17–28
Bátorová, Mária
PDF
Стереотип еврея в украинской и английской прозе I-й половины XIX в. | 29–44
Čik, Denis Čabovič
PDF
Ruská próza s géniom loci | 45–56
Žemberová, Viera
PDF
Putting pieces of (hi)story together in Ludmila Ulitskaya's novel Daniel Stein, Interpreter (2006) | 57–66
Nowak, Dorota
PDF
"Новый реализм" русской литературы в зеркале манифестов XXI века | 67–80
Kalita, Inna
PDF
K problematike interpretácie prózy Júliusa Barča-Ivana | 81–88
Petríková, Martina
PDF
Vstup do prostoru koncentračního tábora jako přechodový rituál | 89–102
Páralová Tardy, Markéta
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Karel Krejčí o Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana hr. Potockiego | 103–110
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Ukrajinský fenomén v próze | 111–116
Žemberová, Viera
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Jak poznawać to, co wydaje się być poznane? : Dwie ważne prace o twórczości Jána Kollára | 117–119
Janiec-Nyitrai, Agnieszka
PDF
Labyrinty slovanského baroka | 120–123
Pospíšil, Ivo
PDF
O intermedialite z viacerých perspektív | 124–126
Teplan, Dušan
PDF
Příspěvek k teorii a dějinám střední Evropy | 127–128
Zelenka, Miloš
PDF
Zvláštní kniha o tzv. sovětském románu | 129–132
Pospíšil, Ivo
PDF
Dolnozemskí Slováci a ich literárna tvorba | 133–135
Ozábalová, Ľudmila
PDF
Literárněteoretická a literárněkritická propedeutika rusínsky nebo rusínská literárněteoretická a literárněkritická propedeutika? | 136–138
Pospíšil, Ivo
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Literature and history of Slavic studies : conference report | 139–140
Slavenskoj, Danslav
PDF
Šedesát let maďarské bohemistiky | 141–143
Zelenka, Miloš
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [144]
PDF