Развој славистике у 21. веку – изазови и перспективе

Název: Развој славистике у 21. веку – изазови и перспективе
Transliterovaný název
Razvoj slavistike u 21. veku - izazovi i perspektive
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 33-41
Rozsah
33-41
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
У склопу разматрања стања славистике у савременом свету, у раду је представљен извештај о организовању XVI Међународног конгреса слависта у Београду 2018. године. У средишту пажње је утврђивање опште тематике Конгреса; ту је и прецизирање форме рада, одређивање квота учесника, избор тематских блокова, формулисање пленарних реферата и сл. Све активности Председништва МКС-а , па и оне које се тичу измена у правцу модернизације МКС-а, морају имати у виду дугогодишњу традицију постојања и рада Међународног комитета слависта, и бити усмерене на развијање и неговање славистике у свим земљама света. Посебно је важно укључивање младих у рад МКС-а.
As a part of the state analysis of the Slavic culture in contemporary world, this paper represents a report on the organization of the XVI International Slavic Congress in Belgrade in 2018. The main focus is to determine the general theme of the Congress. There is also a refinement of the paper form, determination of the participant quota, the selection of thematic blocks, the formulation of the plenary presentations etc. All activities of the ISC Presidency, including those related to the modernisation of the ISC are to be considered in accordance with a long tradition of existence and work of the International Slavic Committee and be focused on the development and nurturing of Slavic studies in all countries around world. It is particularly important to involve young people in the work of the ISC.