Histoire de Hongrie dans les relations historiques et culturelles

Název: Histoire de Hongrie dans les relations historiques et culturelles
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 219-220
Rozsah
219-220
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kónya, Peter a kol. Dejiny Uhorska (1000-1918). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013. 787 s. ISBN 978-80-555-0921-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.