Dvě knihy Libora Martinka

Název: Dvě knihy Libora Martinka
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 113-115
Rozsah
113-115
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Martinek, Libor. Henryk Jasiczek. Opava: Vydavatelství a nakladatelství Literature & Sciences, 2016. 270 s. ISBN 978-80-904126-6-8.
Martinek, Libor. Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. 221 s. ISBN 978-83-7977-221-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.