1

Title: Studia paedagogica
Rok: 2018
Ročník: 23
Číslo: 1
Rok vydání
2018
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–7
Pol, Milan
PDF
Stati – Studies
Title Document
Kluků je škoda, holky na to nemají : genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy | [9]–28
Drexlerová, Anna
PDF
Využívání kurikulárních dokumentů učiteli základních škol : aplikace Johnsonovy typologie | [29]–54
Spurná, Michaela; Knecht, Petr
PDF
Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů | [55]–80
Buchberger, Iva; Kovač, Vesna; Ažić Bastalić, Adriana
PDF
Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování | [81]–104
Hrbáčková, Karla; Hladík, Jakub
PDF
Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.–9. ročníků základních škol | [105]–134
Chvál, Martin; Šmejkalová, Martina
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
O sociálních nerovnostech s britským sociologem výchovy : rozhovor s Ivanem Reidem | [135]–146
Rabušicová, Milada; Švaříček, Roman; Reid, Ivan
PDF
Recenze – Review
Title Document
Studijní neúspěšnost jako jeden z problémů českých vysokých škol? | [147]–155
Harvánková, Klára
PDF
Title Document
Call for papers : Studia paedagogica 24:2, 2019 : Issue topic: Transitions in educational contexts | [157]–[160]
PDF
Title Document
Poděkování recenzentům za rok 2017 | [161]–165
PDF