Středověké hospodářské objekty z výskumu v Chľabe

Název: Středověké hospodářské objekty z výskumu v Chľabe
Variantní název:
  • Mittelalterliche Wirtschaftsobjekte aus der Forschung in Chlaba
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 103-112
Rozsah
103-112
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Frolec, V.: Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti. Archaeologia Historica 1, Brno 1976, s. 49—52.

[2] Hanuliak, M.—Zábojník, J.: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe. Archaeologia Historica 6, Brno 1981, v tlači.

[3] Holl, I.: Die mittelalterlichen Wohnhauser von Sárvaly. Archeologiai Ertesitö 106, 1979, s. 50—51.

[4] Hoššo, J.: Biela keramika na Slovensku podla doterajšieho stavu bádania. Zborník FFUK, Musaica XXII, Bratislava 1971, s. 61—70.

[5] Kondert, J.: Vinařské domky a sklepy v Sebechlebech. Slovenský národopis 28, 1980, s. 100—109.

[6] Kšír, J.: Lidové stavitelství na Hané. Československá etnografie VI, 1958, s. 237—269.

[7] Mencl, V.: Lidová architektura v Československu. Praha 1980.

[8] Nekuda, V.—Reichertová, K.: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno 1968.

[9] Nekuda, V.: Středověká ves Mstěnice. Vlastivědný věstník Moravský XXVI, 1972, s. 12—45.

[10] Nekuda, V.: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno 1975.

[11] Parádi, N.: Die Keller und offen der mittelalterlichen Ortschaft Sárvaly. Archeologiai Ertesitö 106, 1979, s. 65—66.

[12] Povincová, E.: Priestorová skladba polnohospodárstva. In: Slovensko — ľud 1., Bratislava 1974, s. 101—148.

[13] Súpis pamiatok na Slovensku 1, Bratislava 1967.

[14] Škabrada, J.: Sýpky v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu jihočeské oblasti. Archaeologia Historica 3, Brno 1980, s. 355—364.

[15] Vlastivedný slovník obci na Slovensku. Bratislava 1977.