Hanuliak, Milan

Varianty jmen:

Hanuliak, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 38.

Článek
Hanuliak, Milan. Charakter a význam hraníc v časopriestorovej dimenzii pohrebného ritu z mladšieho úseku včasného stredoveku. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 37–51.

Článek
Hanuliak, Milan. Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 37–51.

Článek
Hanuliak, Milan; Mináč, Vladimír. Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 639–656.

Článek
Hanuliak, Milan. Fenomén interetnických vztahov vo včasnostredovekom osídlení Slovenska. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 235–243.

Článek
Hanuliak, Milan. Interpretačný přínos z terénneho výskumu vo Vlčkovciach (okr. Trnava). Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 463–475.

Článek
Hanuliak, Milan. Komunikácie Slovenska z 10.-13. storočia v kontexte trás vojenských akcií. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 233–244.

Článek
Hanuliak, Milan. K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 469–478.

Článek
Hanuliak, Milan. K súčasnému stavu poznatkov a problémov osídlenia Nitrianska v 9.—13. storočí. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 85–100.

Článek
Hanuliak, Milan. K zmenám náboženských predstáv v 9.—12. storočí. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 323–333.

Článek
Hanuliak, Milan. Materiálna kultúra 9.–10. storočia z opevneného sídliska v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 157–174.

Článek
Hanuliak, Milan. Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.-13. storočia. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 275–286.

Článek
Hanuliak, Milan. Najnovšie výsledky výskumu pohrebísk 9.—12. storočia na Slovensku. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 521–535.

Článek
Hanuliak, Milan; Zábojník, Jozef. Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okres Nové Zámky. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 505–512.

Článek
Hanuliak, Milan. Novoveký sídliskový segment z Mužle-Čenkova. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 7–19.

Článek
Hanuliak, Milan. Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 479–490.

Článek
Hanuliak, Milan. Osídlenie Žitného ostrova z pohladu stredovekej archeologie. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 97–102.

Článek
Hanuliak, Milan. Príspevok k počiatkom stredovekého mesta Banská Štiavnica. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 275–284.

Článek
Hanuliak, Milan. Problémy archeologického bádania na Dunajskom vodnom diele. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 77–82.

Článek
Hanuliak, Milan. Problematika hrobov pod náhrobnými kameňmi v 11.—14. storočí na Slovensku. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 67–74.

Článek
Hanuliak, Milan; Nešporová, Tamara. Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 325–342.

Článek
Hanuliak, Milan. Rozdiely v stavebnej podobe objektov na sídlisku 9.—12. storočia v Chľabe a ich význam. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 337–347.

Článek
Hanuliak, Milan. Sídlisko z poslednej tretiny 10. storočia v Orechovom sade z Mužle-Čenkova. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 679–687.

Článek
Hanuliak, Milan. Sledované aspekty etnicity v archeologickom materiáli na podklade pohrebísk z Malých Kosíh a Bučian. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 379–396.

Článek
Hanuliak, Milan. Sociálna pozícia detských jedincov petrifikovaná v pohrebiskovom materiáli z 9.–10. storočia. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 169–181.

Článek
Hanuliak, Milan. Sociálna pozícia obyvateľov opevneného sídliska z 9.–10. storočia v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 123–141.