K výskytu bíle malované keramiky v Čechách

Název: K výskytu bíle malované keramiky v Čechách
Variantní název:
  • Zum Vorkommen der weißt bemalten Keramik in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 211-214
Rozsah
211-214
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T., v tisku: Keramika bíle malovaná, in Encyklopedie československé archeologie.