K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné

Název: K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Blatné
Variantní název:
  • Zu den Anfängen und der mittelalterlichen Baugestalt der Burg in Blatná
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 283-295
Rozsah
283-295
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Durdík, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.–13. století. AH 3, 41-52.

[2] Durdík, T., 1979: Vývoj hradů 13. století v Čechách. Folia historica bohemica 1, 177-191.

[3] Durdík, T., 1981: Blatná, okr. Strakonice. BZO 1976-77, 11.

[4] Fiala, K., 1927: Zbytky kaple románské v zámku blatenském. PA 35, 589-596.

[5] Krása, J., 1978: Nástěnná malba in Homolka, J.–Krása, J.–Mencl, V.–Pěšina, J.–Petráň, J.: Pozdně gotické umění v Čechách (1471–1526), Praha, 255-314.

[6] Kuthan, J., 1972: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny XIII. století. České Budějovice.

[7] Lancinger, L. – Heroutová, M. – Líbal, D., 1970: Hrad Blatná. Stavebně historický průzkum, Rkp. SÚRPMO Praha.

[8] Líbal, D., 1974: Recenze knihy A. Merhautové: Raně středověká architektura v Čechách. Umění 22, 160-175.

[9] Mencl, V., 1974: České středověké klenby. Praha.

[10] Menclová, D. a kol., 1953: Blatná. Státní hrad, město a okolí. Praha.

[11] Menclová, D. a kol., 1964: Blatná. Státní hrad, město a památky v okolí. Praha.

[12] Menclová, D., 1976: České hrady І, II. Praha.

[13] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[14] Muk, J., 1981: Zámek Blatná. Stavebně historické posouzení průčelí Rejtova paláce. Rkp. SÚRPMO Praha.

[15] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars I edidit K. J. Erben 1855. Praha.

[16] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II edidit J. Emler 1882. Praha.

[17] Sedláček, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého XI. Praha.

[18] Storm, B., 1956: Nálezy na státním zámku v Blatně. ZPP 16, 272.