K původu kastelů středoevropského typu

Název: K původu kastelů středoevropského typu
Variantní název:
  • Zur Herkunft der Kastelle des mitteleuropäischen Typs
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 233-255
Rozsah
233-255
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BRUHNS, L., 1938: Hohenstaufenschlösser in Deutschland und Italien. Königstein im Taunus.

[2] DURDÍK, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.—13. století — Entwicklungsskizze böhmischer Burgen aus dem 12.—13. Jahrhundert. AH 3, 41—52.

[3] DURDÍK, T., 1979: Vývoj hradů 13. století v Čechách. FHB 1, 177—191.

[4] DURDÍK, T., 1985: Češskie gorodskie zamki 13. stoletia — rezul'taty issledovania. Archeologičeskie izučenija pamjatnikov 6—15 vekov v Čechii 1975—1985 gg. Praha 261—267.

[5] DURDÍK, T., 1987: Chodský hrad v Domažlicích. Domažlice.

[6] DURDÍK, T., v tisku: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Wien—Köln—Graz.

[7] EBHARDT, B., 1978: Der Wehrbau Europas im Mittelalter 2/I. Frankfurt am Main.

[8] HLAVÁČKOVÁ, E., 1969: Hrad v Písku v rámci písecko-zvíkovské stavební hutě, rkp. diplomní práce FFUK Praha.

[9] HOLL, I., 1984: Négysároktornyos szabályos várak a középskoraban — Regelmässige Kastellburgen mit vier Ecktürmen im Mittelalter. Archeológiai Ertesitö 111 3, 194—217.

[10] HOLL, I., 1986: Köszeg vára a 13. században — Die Burg von Köszeg im 13. Jahrhundert. Archeológiai Értesitö 113, 50—68.

[11] HOTZ, W., 1981: Pfalzen und Burgen der Stauferzeit. Geschichte und Gestalt. Darmstadt.

[12] KONEČNÝ, L., 1982: K problematice moravských hradů s plášťovou zdí. AH 7, 353—356.

[13] KUTHAN, J., 1973: Stavby písecké huti. Raně gotické stavby města Písku. Umění 21, 18—24.

[14] KUTHAN, J., 1975: Gotická architektura v Jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha.

[15] KUTHAN, J., 1979: Hrad v Písku. Dějiny a stavební vývoj. Písek.

[16] KUTHAN, J., 1986: K otázce geneze kastelů krále Přemysla Otakara II. Itálie, Čechy a střední Evropa. Praha, 109—121.

[17] LEISTIKOW, D., 1971: Burgen und Schlösser der Capitanata im 13. Jahrhundert. Bonner Jahrbücher 171, 416—441.

[18] LÍBAL, D., v tisku: Evropské pevnostní stavitelství. Praha.

[19] MARCONI, P.—FIORE; F. P.—MURATORE, G.—VALERIANI, E., 1978: Monumenti d'Italia. I Castelli. Architektura edifesa del territorio tra Medioevo e Rinascimento. Novarra.

[20] MENCLOVA, D., 1976: České hrady 1. 2. vydání. Praha.

[21] SCHWARZ, M., 1980: Gotische Architektur im Niederösterreich. Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreich 49/50. St. Pölten—Wien.

[22] TUULSE, A., 1958: Burgen des Abendlandes. Wien—München.

[23] WAGNER—RIEGER, R., 1937: Die italienische Baukunst in Beginn der Gotik. II. Teil: Süd und Mittelitalien. Publikationen des Österreichischen Kulturinstituts in Rom, Abteilung für historische Studien I. Abteilung: Abhandlungen. 2. Band/2 Teil. Graz—Köln.

[24] WILL, R., 1978: Les chateaux de plan carré de la plaine du Rhin et le rayonnement de l'architekture militaire royale de France au XIIIe siècle. Cahiers alsaciens d'archéologie d'art et d'histoire XXI, 65—86.

[25] WILLEMSEN, C. A., 1973: Apulien. Kathedralen und Kastelle. 2., verbesserte Auflage. Köln.

[26] WILLEMSEN, C. A., 1977: Die Bauten Kaiser Friedrich II. in Süditalien. Katalog der Austellung Stuttgart Die Zeit der Staufer III. 143—163.