K současným možnostem ochrany archeologických nálezů

Název: K současným možnostem ochrany archeologických nálezů
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 5-12
Rozsah
5-12
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] VARHANÍK, J., 1998: K památkové ochraně zřícenin, in: Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, Státní ústav památkové péče, Praha, s. 37-43.

[2] VARHANÍK, J., 1999: K právní úpravě archeologických výzkumů a nálezů, Správní právo 6. s. 337-356