Varhaník, Jiří

Varianty jmen:

Varhaník, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 30.

Článek
Varhaník, Jiří. Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 339–[353].

Článek
Varhaník, Jiří. Goticko-renesanční opevnění hradu Hluboké nad Vltavou. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 357–362.

Článek
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 725–732.

Článek
Varhaník, Jiří. Hrad Zvíkov jako torzální architektura. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 395–427.

Článek
Kyncl, Tomáš; Varhaník, Jiří. K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 369–372.

Článek
Varhaník, Jiří. K existenci sýpky na hradě ve středověku. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 385–399.

Článek
Varhaník, Jiří. K morfologii hradu v Písku. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 159–[170].

Článek
Varhaník, Jiří. K obléhání hradu Zvíkova. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 511–527.

Článek
Varhaník, Jiří. K otázce francouzského importu hradní architektury. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 343–346.

Článek
Varhaník, Jiří. K otázce hygienických poměrů ve středověkém vězení. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 421–430.

Článek
Varhaník, Jiří. K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 515–520.

Článek
Varhaník, Jiří. K původu stavebního typu hradu Špilberka. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 391–398.

Článek
Varhaník, Jiří. K současným možnostem ochrany archeologických nálezů. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 5–12.

Článek
Varhaník, Jiří. K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 421–437.

Článek
Varhaník, Jiří. K vzájemnému vztahu západní věže a lodi románských podélných kostelů. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 507–512.

Článek
Varhaník, Jiří. Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 315–[319].

Článek
Varhaník, Jiří. Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 125–138.

Článek
Varhaník, Jiří. Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 731–742.

Článek
Varhaník, Jiří. Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 505–514.

Článek
Varhaník, Jiří. Osmdesátiny doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 693–694.

Článek
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 339–346.

Článek
Varhaník, Jiří. Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela. Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 377–386.

Článek
Varhaník, Jiří; Zavřel, Jan. Povrchový průzkum hradu Choustníka. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 37–49.

Článek
Varhaník, Jiří. Poznatky památkové inspekce MK ČR z kontroly úrovně ochrany a obnovy opevněných sídel. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 253–258.

Článek
Varhaník, Jiří. Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 181–193.