Hrádek u Podmok (Kozohlod)

Název: Hrádek u Podmok (Kozohlod)
Variantní název:
  • Die Burg Hrádek bei Podmoky (Kozohlody)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 147-153
Rozsah
147-153
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANTONOW, A., 1977: Burgen des südwestdeutschen Raums im 13. und 14. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Schildmauer. Bühl/Baden.

[2] DURDÍK, T., 1992: Podmoky, okr. Havlíčkův Brod. BZO 1988/1989, 113.

[3] DURDÍK, T., 1996: Die Kommenden und Burgen der Ritterorden in Böhmen. Castrum Bene 5, 39-60.

[4] DURDÍK, T., 1997: České komendy a hrady rytířských řádů. MVP-ČSPS 35/105, 52-55.

[5] DURDIK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[6] DURDÍK, T., 2000: Komendy a hrady Řádu německých rytířů v Čechách. MVP-ČSPS 38/108, 179-184.

[7] DURDIK, T., v tisku a: Kommenden und Burgen des Deutschen Ritterordens in Böhmen. Forschungen zu Burgen und Schlössern.

[8] KRAHE, F. W., 1994: Burgen des deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon. Würzburg.

[9] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E. (ed.), 1956: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezku II. Praha.

[10] UHL, S.-ZEUNE, J., 1999: Schildmauer. In: In: Böhme, H. W.-Dollen, B. von der-Kerher, D.-Meckseper, C.-Schock-Wcrner, B.-Zeune, J. (ed.): Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch. Band I. Bauformen und Entwicklung. Stuttgart, 231-234.

[11] ZEUNE, J., 1998: Burgenführer Ostallgäu und Außerfern/Tirol. Burgvesten und Talsperren. Burgenregion Ostallgäu-Außerfern. Tourismusverband Ostallgäu e. V. s podporou EU. Místo vydání neuvedeno.