Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom

Název: Rekonštrukcia stredovekého osídlenia v Skalke nad Váhom
Variantní název:
  • Rekonstruktion der mittelalterlichen Besiedlung in Skalka a. d. Váh
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 325-342
Rozsah
325-342
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AHRENS, C., 1982: Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa. Helm-Hamburg.

[2] BANCSIK, K., 1914: Ueber die Ergebnisse unserer Grabungen wie auch über protohistorische Zufallstufe im Comitate. In: A Trencsén vármegyéi múzeum - egyesület értesítöje. Trencsén, 22-36.

[3] BRYCH, V., 1989: Nesvětice, zaniklá středověká ves na Mostecku. In: Archaeologia historica 14. Brno, 311-318.

[4] ECKHARDT, K. A., 1962: Pactus legis Salicae. In: Legum nationum Germanicorum IV/1. Hannoversiae. 204-209.

[5] EISNER, J., 1933: Slovensko v pravěku. Bratislava.

[6] ENCYKLOPÉDIA ĽUDOVEJ KULTÚRY, 1995: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Bratislava.

[7] FEHRING, G. P., 1977: Die Stellung des frühmittelalterlichen Holzkirchenbaues in der Architekturgeschichte. In: Jahrbuch des RGZM 14. Mainz, 179-197.

[8] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 1999: Dřevěné kostely v Čechách v archeologických pramenech. In: Archeologie ve středních Čechách. Praha, 535-545.

[9] HANULIAK, M., 1997: Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.-13. storočia. In: Archaeologia historica 22. Brno, 275-286.

[10] HANULIAK, M., 1998a: Skalka nad Váhom a jej význam v osídlení trenčianskeho mikroregiónu. Slovenská archeológia 46, 309-329.

[11] HANULIAK, M., 1998b: Vampirizmus na pohrebiskách z prelomu včasného a vrcholného stredoveku. Hieron 3, 102-105.

[12] HANULIAK, M., 1998c: Druhá etapa výskumu v Skalke nad Váhom. In: AVANS v roku 1996. Nitra, 71-72.

[13] HANULIAK, M.-REJHOLCOVÁ, M., 1999: Pohrebisko v Čakajovciach (9.-12. storočie). Vyhodnotenie. Bratislava.

[14] HLINKA, J.-KRASKOVSKÁ, Ľ.-NOVÁK, J., 1968: Nálezy stredovekých a novovekých mincí na Slovensku 2. Bratislava.

[15] HORVÁTH, P., 1993: Trenčín v období novoveku (1526-1848). In: Trenčín. Vlastivedná monografia. Trenčín, 73-128.

[16] JUDÁK, V., 1993: Hviezdy slovenského neba. Partizánske.

[17] JUDÁK, V., 1997: Maurova legenda - Vita sanctorum heremitarum Zoerardi confessoris et Benedicti martiris. In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a púti. Trenčín, 39-48.

[18] KOMOROVSKÝ, J., 1997: Svätí Svorad a Benedikt v eremitskom hnutí. In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí. Trenčín, 32-38.

[19] KOPČAN, V.-KRAJČOVIČOVÁ, K., 1983: Slovensko v tieni polmesiaca. Bratislava.

[20] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.-11. věku v Čechách. Památky archeologické 65, 34-110.

[21] MÁDL, J. b.u.r.: Něco o památném "Hradišti Skalka" nad Skalou u Trenčína. Fragment rukopisu.

[22] MARSINA, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava.

[23] MARSINA, R., 1997: Benediktínske opátstvo Skalka (Skala). In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí. Trenčín, 94-101.

[24] NECHVÁTAL, B., 1999: Radomyšl. Raně středověké pohřebiště. Praha.

[25] NEŠPOROVÁ, T., 1997: Stredoveký cintorín na Skalke. In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí. Trenčín, 22-31.

[26] OSLANSKÝ, F., 1999: K vizitácii benediktínskych kláštorov na Slovensku začiatkom 16. storočia. Historický časopis 47, 18—32.

[27] OTROK, M., 1914: A vágsziklási ásatások. In: A Trencsén vármegyéi múzeum - egyesület értesitöje. Trencsén, 70-75.

[28] PIFFL, A., 1971: Rekonštrukcia románskej sakrálnej stavby v Brezovičke. In: Východoslovenský pravek, 2. Košice, 227-257.

[29] RATKOŠ, P., 1965: Osídlenie a hospodársky vývoj Horehronia až do začiatku 18. storočia. Slovenský národopis 13, 135-171.

[30] RUTTKAY, A., 1978: Ducové, okr. Trnava. In: Významné slovanské náleziska na Slovensku. Bratislava, 63-72.

[31] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. Slovenská archeológia 24, 245-395.

[32] RUTTKAY, A., 1979: Stredoveké umelecké remeslo. Bratislava.

[33] RUTTKAY, A., 1996: Mittelalterliche Friedhof in Ducové, Flur Kostelec, Bez. Trnava: Beitrag zum Studium der Beziehungen zwischen sog. Reihengräberfeldern und Kirchenfriedhöfen. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse and der mittleren Donau von 6. bis zum 11. Jahrhundert. Bratislava, 391-408.

[34] SLÁMA, J., 1986: Střední Čechy z raném středověku. In: Praehistorica 11. Praha.

[35] SOMMER, P., 1997: Raně středověká ecclesia lignea a archeologie. In: Z pravěku do středověku. Brno, 276-278.

[36] VAVRUŠ, J., 1997: Osídlenie Trenčína a okolia v 8.-13. storočí. Archeologická a historická charakteristika mikroregiónu. Slovácko 39, 89-95.

[37] VONDRÁKOVÁ, M., 1998: Ďalšie stredoveké hroby zo Skalky nad Váhom-Skaly. In: AVANS v roku 1996. Nitra, 173.