1

Title: Studia paedagogica
Rok: 2020
Ročník: 25
Číslo: 1
Rok vydání
2020
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–8
Sedláček, Martin
PDF
Stati – Studies
Title Document
Souvislosti mezi vnímanou kvalitou vztahů v pedagogických sborech a syndromem vyhoření u vyučujících základních škol | [9]–32
Smetáčková, Irena; Francová, Veronika
PDF
Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma | [33]–50
Machovcová, Kateřina; Beláňová, Andrea; Kostelecká, Yvona; McCabe, Marta
PDF
Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek | [51]–77
Majerčíková, Jana; Urbaniecová, Klára
PDF
Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou? | [79]–105
Lorenzová, Jitka
PDF
Efekt tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím | [107]–125
Huťťová, Karin; Halamová, Júlia
PDF
Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol | [127]–154
Šmejkalová, Martina; Chvál, Martin
PDF
Přísliby a výzvy vícemístné etnografie ve výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě | [155]–177
Obrovská, Jana; Tůma, František
PDF
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Title Document
Syndrom vyhoření u arabských učitelek v Izraeli ve vztahu k vybraným organizačním proměnným | [179]–200
Khuri, Ziyad
PDF