Na obranu bezvládí : literatura bulharského anarchistického exilu po roce 1944

Název: Na obranu bezvládí : literatura bulharského anarchistického exilu po roce 1944
Variantní název:
  • In defence of anarchism : the literature of the Bulgarian anarchist exile after 1944
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 125-147
Rozsah
125-147
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaná studie pojednává o literatuře bulharského anarchistického exilu v poválečném období s přihlédnutím k jejímu diskurzivnímu ukotvení. Text se pokouší interpretačně uchopit především poetickou tvorbu Stefana Doseva a Aleksandra Christova jakožto periferní, avšak svébytnou poetiku v kontextu bulharské exilové literatury. Poezie je v této souvislosti nahlížena jako osobitá manifestace okrajových diskurzivních praktik uzamčených ve specifickém milieu anarchistické ideologie. Komparativní exkurzy této studie nastiňují některé genetické vazby mezi tvorbou nahlížených básníků-anarchistů a poetikami meziválečné proletářské poezie a tzv. zářijové literatury, která je v bulharském kontextu spojena především s proudy meziválečné avantgardy.
This study deals with literature of the Bulgarian anarchist exile in post-war period and its discursive aspects. The text aims to interpret mainly Stefan Dosev's and Aleksandar Hristov's poetry as a marginal, but very distinctive literary works in context of the Bulgarian exile literature. Thus the poetry becomes a peculiar literary manifestation of the ideology of anarchism – a peripheral discursive practice based on a passionate revolutionary struggle for a new world. The comparative aspects of this study deal with observable links between the literary works of the exile poets-anarchists and poetics of interwar Bulgarian literature (including proletarian poetry and so called September literature which is connected with various avant-garde currents in the Bulgarian context).
Reference
[1] AGROV, Georgi [=CHADŽIEV, Georgi]: Dve dumi za avtora [predgovor]. In: STEPAN: Vik ot nizinite. Pariž, 1951.

[2] ANONYM: Komisija za razkrivane na dokumentite…: Dăržavna sigurnost i "vražeskite" radiostancii [Dokumentalen sbornik]. Sofija: Komisija za razkrivane na dokumentite…, 2014.

[3] DASKALOV, Dončo: Anarchizmăt v Bălgarija. Sofija: UI „Sv. Kliment Ochridski“, 1994.

[4] EAGLETON, Terry: Úvod do literární teorie [přel. Petr Onufer]. Praha: Plus, 2010.

[5] FAUCAULT, Michel: Rád diskurzu [přel. Miroslav Marcelli]. Bratislava: Agora, 2006.

[6] CHADŽIEV, Georgi: Istorija na bezvlastničesko dviženie v Bălgarija. Pariž: Naš păt, 1980.

[7] CHADŽIEV, Georgi: Moja păt: spomeni, I. Pariž: Naš păt, 1985.

[8] CHADŽIEV, Georgi: Moja păt: spomeni, II. Pariž: Naš păt, 1986.

[9] CHADŽIEV, Georgi: Prijatel za prijatelja [predgovor]. In: STEPAN (Dosev, St.): V izgnanie. Sofija: Artizdat, 1992.

[10] CHRISTOV, Aleksandăr: Glasăt na svobodata: stichove. Pariž: Naš păt, 1967.

[11] CHRISTOV, Aleksandăr: Velikata glupost: stichove. London: Narodna volja, 1983.

[12] MIKULECKÝ, Jakub: Mezi disentem, undergroundem a šedou zónou. Neoficiální bulharská literatura 1944–1989. Praha: Academia, 2021.

[13] PAPRIKOFF, Georgi: Works of Bulgarian emigrants: An annotated bibliography: books, booklets, dissertations. Chicago: S. K. Paprikoff, 1985.

[14] POPISAKOV, Asparuch: Ot drugata strana na medala. Indianapolis: Makedonska tribuna, 1979.

[15] STEFANOV, Petăr: Apokalipsisăt kato chudožestveno-estetičeska kategorija v septemvrijskata literatura. Liternet, 2007. Citirano ot: https://liternet.bg/publish2/pstefanov/apokalipsisyt.htm

[16] STEPAN (Dosev, St.): V izgnanie. Sofija: Artizdat, 1992.

[17] STEPAN: Vik ot nizinite. Pariž, 1951.

[18] STOJKOV, Stojko: Tabu. Vreme na strach i stradanie. Presledvaneto na makedoncite v Bălgarija po vreme na komunizma. Blagoevgrad: D-vo na represiranite makedonci v Bălgarija, 2014.