Dvě komplexní monografie : o tzv. postkomunistickém způsobu psaní a Sorokinových diskursech (preference, metodologie, žánr)

Název: Dvě komplexní monografie : o tzv. postkomunistickém způsobu psaní a Sorokinových diskursech (preference, metodologie, žánr)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 198-201
Rozsah
198-201
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Heinritz, Alena. Postkommunistische Schreibweisen: Formen der Darstellung des Kommunismus in Romanen zu Beginn des 21. Jahrhudenrts. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2021. 391 s. ISBN 978-3-8253-4745-1.
Uffelmann, Dirk. Vladimir Sorokins Diskurse: ein Handbuch. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2021. 283 s. ISBN 978-3-8253-4767-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu specifického výzkumu, který podpořilo MŠMT v roce 2022: MUNI/A/1335/2021.