Sacra

Název: Sacra
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Variantní název
Sacra aneb Rukověť religionisty
Vydavatel
Občanské sdružení Sacra
Vydáváno: 2003-dosud
Ústav FF MU
Popis
Sacra je recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný Občanským sdružením Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU. Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů, polemik, rozhovorů, recenzí a zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky. Sacra vychází od roku 2003. Jsou vydávána dvě čísla ročně.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 21)
1 2
2022 (Ročník 20)
1 2
2021 (Ročník 19)
1 2
2020 (Ročník 18)
1 2
2019 (Ročník 17)
1 2
2018 (Ročník 16)
1 2
2017 (Ročník 15)
1 2
2016 (Ročník 14)
1 2
2015 (Ročník 13)
1 2
2014 (Ročník 12)
1-2
2013 (Ročník 11)
1 2
2012 (Ročník 10)
1 2
2011 (Ročník 9)
1 2
2010 (Ročník 8)
1 2
2009 (Ročník 7)
1 2
2008 (Ročník 6)
1 2
2007 (Ročník 5)
1 2
2006 (Ročník 4)
1 2
2005 (Ročník 3)
1 2
2004 (Ročník 2)
1 2
2003 (Ročník 1)
0 1