2

Title: Sacra
Rok: 2023
Ročník: 21
Číslo: 2
Název čísla
Náboženství, moc a politika
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Poznámka
  • Aleš Hodes, Matouš Mokrý & Tereza Menšíková (Eds.)
Ústav FF MU
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 5–6
Hodes, Aleš; Mokrý, Matouš; Menšíková, Tereza
PDF
Studie – Articles
Title Document
Islamofobie a identity českých konvertitek k islámu : transformace kulturní sebeidentifikace a strategie (sebe)prezentace k úspěšné reintegraci | 7–24
Sláma, Bohumil
PDF
Glosy a komentáře – Short Essays and Comments
Title Document
Kritická esej o mediálním obrazu patriarchy Kirilla a ruských vládních představitelů | 25–35
Mach, Matěj; Hájková, Leona
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Rozhovor s Margaretou Johnovou z Diabasis o individuálním a systémovém rozměru psychospirituálních krizí | 36–42
Hendrychová, Simona; Johnová, Margareta
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Mezinárodní studentská vědecká konference 2023 : 26.-28. 5. 2023, Krasnice, Česká republika | 43–45
Götzingerová, Eva; Houserová, Petra
PDF
Zpráva z mezinárodní konference ICEJ Connection v Českém Těšíně : 16.–18. 2. 2023, Český Těšín, Česká republika | 46–48
Srnská, Ivana
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Stephenson, Barry. Stručný úvod do teorie rituálu] | 49–53
Houserová, Petra
PDF
Selection of titles from the interdisciplinary research field of the relationship between religion and politics | 54–64
Hodes, Aleš; Mokrý, Matouš
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [65]
PDF