1

Title: Sacra
Rok: 2023
Ročník: 21
Číslo: 1
Rok vydání
2023
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Poznámka
  • Číslo 2023/1 bylo vydáno s podporou specifického projektu Masarykovy univerzity Studentská vědecká činnost v religionistice: Od odbornosti po popularizaci (MUNI/A/1337/2022).
Ústav FF MU
hidden section Úvodník
Title Document
Úvodník | 5–7
Hodes, Aleš
PDF
Studie – Articles
Title Document
Rovni před Bohem: evangelikální barvoslepost a neoliberální governmentalita | 8–23
Hodes, Aleš
PDF
Rozhledy – Commentaries and Essays
Title Document
Rituální vražda ve středověkém a raně novověkém Španělsku | 24–33
Maurer, Abraham
PDF
Komparace pojetí lidské bytosti v Brhadáranjakópanišadě a Rozpravě o "ne-já" s ohledem na soteriologii | 34–45
Götzingerová, Eva
PDF
Glosy a komentáře – Short Essays and Comments
Title Document
Evolution in conversation: insights from a conversation with ChatGPT 3.5 on navigating the intersection of religion, politics and science in the post-truth era | 46–57
Hendrychová, Simona
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Zpráva z mezinárodní konference Metal and Religion | 58–61
Balíková, Nela
PDF
Religion and the Mind : discussing topics of religion from the perspective of human cognition | 62–64
Pecka, Daniel
PDF
Navzájem se inspirovat: hlavní cíl studentské konference KSA FF UPOL : jaký byl 7. ročník? | 65–67
Petřeková, Adéla; Götzingerová, Eva
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Winkler, Petr; Vančura, Michael (eds.). Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii: výbor textů.] | 68–71
Paulík, Matej
PDF
[Bubík, Tomáš; Kotherová, Silvie (eds.). Religionistika v kognitivní, antropologické a sociologické perspektivě.] | 72–76
Čejková, Olga
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [77]
PDF