D43

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1996
Ročník: 45
Číslo: D43
Rok vydání
1997
ISSN
0231-7818
ISBN
80-210-1545-4
Stati
Title Document
Několik poznámek k "Duchovnímu městu jménem Rozkoš duše" Václava Porcia Vodňanského | [5]–13
Bočková, Hana
PDF
Prameny a pomůcky Koniášovy postily | [15]–22
Kopecký, Milan
PDF
Obchod a smyslnost : české spisovatelky a židé okolo přelomu století | [23]–39
Pynsent, Robert B.
PDF
Strukturní čtenář v prózách Věry Linhartové ze šedesátých let | [41]–51
Přibáňová, Alena
PDF
Povaha a vývoj ruského románu : (nástin problematiky) | [53]–66
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruské drama v českém prostředí do doby meziválečné | [67]–85
Kšicová, Danuše
PDF
Дoминaнтныe эвoлюциoнныe тeндeнции в pyccкoй литepaтype XX вeкa | [87]–97
Mikulášek, Miroslav
PDF
K пpoблeмe "эpoтикa и литepaтypa" в cвeтe pyccкoй клaccичecкoй тpaдиции | [99]–106
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Julian Stryjkowski - "Jsem" | [107]–115
Švarcová, Vlaďka
PDF
Mediteránní meziliterární centrismus | [117]–126
Dorovský, Ivan
PDF
Konstrukce poetiky jako svár "chaosu" a "násilí"? : (Jakobsonovy základy českého verše a metoda literárního dějepisu) | [127]–136
Zelenka, Miloš
PDF
K problému interpretace a desinterpretace literárního díla | [137]–143
Pavelka, Jiří
PDF
Rozhledy
Title Document
Německá triviální literatura kolem roku 1800 | [145]–152
Veselá, Gabriela
PDF
Zamyšlení nad nově vydanými cestopisy Jaroslava Durycha | [153]–164
Válek, Vlastimil
PDF
Materiály
Title Document
Dva dopisy Jaroslava Durycha Janu Zahradníčkovi | [165]–[171]
Durych, Václav
PDF
Jubilea
Title Document
K jubileu Krystyny Kardyni-Pelikánové | [173]–180
Hrabětová, Irena
PDF
Jubilantka Jana Jelínková | [181]–183
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
[Špidlík, Tomáš; Campatelli, M.; Čemus, R.; Farrugia, E.G.; Marani, G.; Rupnik, M.I.; Tenace, M. Lezioni sulla Divinoumanità] | [185]–186
Skutil, Jan
PDF
[Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století] | 186–188
Kopecký, Milan
PDF
[Kluge, Rolf-Dieter. Anton P. Čechov. Eine Einführung in Leben und Werk : Wissenschaftliche Buchgesellschaft] | 188–189
Dohnal, Josef
PDF
Moderní ruský román britskýma očima | 190–192
Pospíšil, Ivo
PDF
Materiál a analýza | 192–193
Pospíšil, Ivo
PDF
Polský průvodce po současné ruské literatuře | 194–195
Pospíšil, Ivo
PDF
Kniževen kontekst | 195–197
Dorovský, Ivan
PDF
[Stojičić, Djoko [i.e. Đoko]. Sjaj razgovora : leksikon srpskih narodnih izreka] | 197–198
Dorovský, Ivan
PDF
Traveller's literary companion to eastern and central europe | 198–199
Kudrnáč, Jiří
PDF