Řízení školy na vesnici : (případová studie)

Název: Řízení školy na vesnici : (případová studie)
Variantní název:
  • Village school management : a case study
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. [85]-99
Rozsah
[85]-99
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V textu jsou prezentovány některé z hlavních výsledků výzkumné studie zaměřené na specifika řízení vesnické školy. Hlavním cílem výzkumu bylo poznání role ředitele školy v procesech řízení a identifikování klíčových faktorů, které tuto roli ovlivňují. Prostředkem poznání se stal kvalitativní design případové studie. Výsledkem analýzy získaných dat je představení ředitelky a jejího přístupu k řízení v jedné konkrétní škole. Ukázány a vysvětleny jsou nejprve hlavní determinanty tohoto přístupu. Následně popisuji klíčové řídící strategie a opomenuty nejsou ani širší dopady zvoleného stylu.
The paper presents selected main results of a research project focused on the specificities of village school management. The main objective of the research was to explore the role of school headmasters in school management processes and to identify the key factors affecting this role, using a qualitative case study. The analysis of the collected data resulted in drawing a profile of a particular headmaster and her approach to school management in a specific village school. The key determining factors of this approach are presented and explained first and then key management strategies are described. The wider implications of the management style are discussed, too.