Sedláček, Martin

Varianty jmen:

Sedláček, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Sedláček, Martin. Co víme a co ještě nevíme o učení se dospělých. Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 2, s. 199–203.

Článek
Sedláček, Martin. Editorial. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 1, s. 5–8.

Článek
Sedláček, Martin; Šeďová, Klára. Editorial. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 1, s. 5–7.

Článek
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Internal setting and organisational learning in schools. Studia paedagogica. 2013, roč. 18, č. 4, s. 75–92.

Článek
Šeďová, Klára; Švaříček, Roman; Sedláček, Martin; Šalamounová, Zuzana. On the way to dialogic teaching: action research as a means to change classroom discourse. Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 4, s. 9–43.

Článek
Sedláček, Martin; Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Lazarová, Bohumíra; Novotný, Petr. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. 2012, roč. 17, č. 2, s. 27–49.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. 85–105.

Článek
Sedláček, Martin; Skutil, Martin. Reflexe problémů pedagogiky v dizertačních pracích studentů Doktorských studijních programů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 205–206.

Článek
Sedláček, Martin. Řízení školy na vesnici : (případová studie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, roč. 56, č. U13, s. 85–99.

Článek
Sedláček, Martin. Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 161–167.

Článek
Šeďová, Klára; Šalamounová, Zuzana; Švaříček, Roman; Sedláček, Martin. Teachers' emotions in teacher development: do they matter?. Studia paedagogica. 2017, roč. 22, č. 4, s. 77–110.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. 2009, roč. 14, č. 1, s. 109–126.

Článek
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin; Zounek, Jiří. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 47–58.

Článek
Římánková, Anna; Sedláček, Martin. Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení. Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. 107–129.

Článek
Šeďová, Klára; Sedláček, Martin. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 2, s. 33–58.