Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie

Název: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie
Přispěvatel
Křížová, Alena (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity
Rok vydání
2006
Rozsah
265 s.
Edice
  • Etnologické studie; 1
ISBN
8023979841
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 493520
Anotace
  • Sborník je výsledkem interdisciplinární spolupráce archeologů a etnologů. Analýzou různých jevů každodenního života bylo zjištěno, že mnohé artefakty tzv. tradiční lidové kultury mají své kořeny v období středověkém a raně novověkém.
Poznámka
  • Sborník vznikl v rámci výzkumného záměru MŠM 0021622427.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 3
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
Seznam autorů | 7
PDF
Kultura vesnice
Chapter number Title Custom text
Ze všedního života středověké vesnice : přínos etnografie ke studiu zaniklých středověkých vsí (na příkladu archeologických nálezů z Konůvek) | [9]–26
Měchurová, Zdeňka
PDF
K ikonografii středověké vesnice : první poznatky z etnologické analýzy nástěnných maleb v Porta Aquila v jihotyrolském Tridentu | [27]–44
Válka, Miroslav
PDF
Koncepce sociokulturního systému Sebranic první poloviny 18. století na základě archivních pramenů | [45]–58
Doušek, Roman
PDF
Řemeslo, živnosti, zemědělská výroba
Chapter number Title Custom text
Archaické mlyny a mlynárstvo v tradičnej kultúre Slovenska | [59]–73
Mlynka, Ladislav
PDF
Nástin historie perníkářského řemesla a postupné zlidovění jeho produkce | [75]–83
Melzer, Miloš
PDF
Středověké kořeny štamgastenství | [85]–95
Atlman, Karel
PDF
Vinařství na Moravě v 17. století | [97]–105
Matuszková, Jitka
PDF
Keramika, kachle, kamnářská plastika
Chapter number Title Custom text
Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury | [107]–120
Loskotová, Irena
PDF
Nové výzkumy novokřtěneckých fajánsí na Moravě | [121]–139
Pajer, Jiří
PDF
Nález raně novověké hrnčířské dílny v Kroměříži : příspěvek k poznání hrnčířské a kamnářské produkce biskupské Kroměříže 17. století | [141]–165
Chybová, Helena
PDF
Kamnářská plastika : příspěvek k studiu lidového kamnářství | [167]–183
Kalinová, Alena
PDF
Oděv, výšivka, dekor, ornament
Chapter number Title Custom text
Archaické součástky v lidovém oděvu | [185]–200
Křížová, Alena
PDF
Lidový oděv z východních Čech v archivních pramenech 18. až první poloviny 19. století : dílčí studie z Podorlicka | [201]–219
Mertová, Petra
PDF
Nejstarší výšivky ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea : odkaz spolku Vesna | [221]–230
Nováková, Lenka
PDF
Renesančné korene ľudovej dekoratívnej tradície na Slovensku | [231]–249
Danglová, Oľga
PDF
Kořeny ornamentu: původ a symbolika svastiky | [251]–265
Rejsek, Miloš
PDF