2

Title: Religio
Rok: 2020
Ročník: 28
Číslo: 2
Rok vydání
2020
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie – Articles
Title Document
Mysl a tělo humanistického buddhismu v praxi : případová studie chrámu a komunity Fo Guang Shan ve Vídni | [115]–139
Špirk, Martin
PDF
Rozhledy – Discussions
Title Document
Monoteismus v Izraeli a Judsku mezi archeologií, textem a ideologií : nové impulzy, nová evidence, nové interpretace | [141]–164
Čapek, Filip
PDF
Negotiations between Christian communities and authoritarian China : some comments on the current state of scholarship on Christianity in China | [165]–183
Rychetská, Magdaléna
PDF
Praktický význam spirituality v procese zvládania neobvyklých mentálnych symptómov | [185]–208
Paulík, Matej
PDF
Zprávy – News
Title Document
Mezinárodní konference ve virtuálním prostoru : inovace, nebo nouzové řešení? | [209]–213
Valtrová, Jana
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Modzelewski, Karol. Barbarská Evropa] | [215]–218
Reichstäter, Jan
PDF
[Vojtíšek, Zdeněk (ed.). Islám a křesťanství : sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka] | 218–221
Tlili, Václava
PDF
[Váně, Jan; Lužný, Dušan; Kalvas, František; Štípková, Martina; Hásová, Veronika. Continuity and discontinuity of religious memory in the Czech Republic] | 222–224
Václavík, David
PDF
[Calico, Jefferson F. Being Viking : Heathenism in contemporary America] | 225–227
Puchovský, Michal
PDF
[Pokorny, Lukas; Winter, Franz (eds.). Handbook of East Asian new religious movements] | 227–231
Tlčimuková, Petra
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [233]
PDF