Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století

Název: Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
144 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 450
ISBN
978-80-210-8338-7
Jazyk
česky
Anotace
  • Monografie se věnuje slovosledu v bulharských a srbských evangelních textech z 12. a 13. století. Slovosledné změny jsou registrovány jako varianty k textu staroslověnské památky zvané Mariánské čtveroevangelium, jsou srovnávány i s řeckým zněním evangelního textu. Autorka zkoumá, podle jakých principů je organizován slovosled v památkách ze 12. a 13. století a jestli se v něčem liší od slovosledu staroslověnských předloh a řeckého originálu. Věnuje se rovněž otázce, jestli se slovosled v těchto mladších památkách vyznačuje nějakými novějšími jazykovými rysy a zdali jsou přítomny příznaky pronikání nějakých nových slovosledných modelů, nebo zda se zachovávají rysy spíše archaické.
  • This monograph explores word order transformations in some Bulgarian and Serbian Church-Slavonic gospel transcriptions. The changes in word order in these texts are registered as variants to an Old Church-Slavonic text (Codex Marianus) and to the text of Old Greek New Testament. The publication discovers the principles on which the word order in the texts from the 12th and 13th century was organised and finds some differences from the word order in Old Church-Slavonic language. It also focuses on the question of occurrence of some new, progressive tendencies, and new, different word order models.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–8
Krejčová, Elena
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–12
Krejčová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
Excerpovaná literatura (v abecedním pořadí) | 13–14
Krejčová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Princip regresivního řazení větných členů | 15–62
Krejčová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Tendence ke kontaktní posloupnosti větných členů | 63–74
Krejčová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Aktuální členění větné | 75–92
Krejčová, Elena
PDF
hidden-section Rytmické faktory
Chapter number Title Custom text
4. | Rytmické faktory | 93–110
Krejčová, Elena
PDF
hidden-section Stylistické faktory
Chapter number Title Custom text
5. | Stylistické faktory | 111–115
Krejčová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Ostatní slovosledné změny | 116–119
Krejčová, Elena
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
7. | Závěr | 120–133
Krejčová, Elena
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
8. | Summary | 134–136
Krejčová, Elena
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 137–143
Krejčová, Elena
PDF
hidden-section Použité zkratky
Chapter number Title Custom text
Použité zkratky | 144
Krejčová, Elena
PDF