Optimismus a jeho role v kontextu zdraví

Název: Optimismus a jeho role v kontextu zdraví
Variantní název:
  • Optimism and its role in the context of health
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2018
Rozsah
165 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 480
ISBN
978-80-210-8951-8
978-80-210-8952-5 (online : pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6422719
Anotace
  • Monografie představuje současné psychologické konstrukty optimismu/pesimismu a jejich roli v kontextu zdraví a chování, které se zdravím souvisí. Klíčovou otázkou, kterou si její autorka klade, je, zda optimismus v kontextu zdraví přináší benefity, nebo je spojen spíše s riziky. Monografie integruje jedenáct empirických studií, z nichž většina byla realizována v průběhu čtyř na sebe navazujících výzkumných projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Kromě konstruktů optimismu/pesimismu prověřuje i další demografické a osobnostní charakteristiky jako psychologické proměnné ovlivňující chování související se zdravím, jež je v dnešní době považováno za nejsilnější faktor podílející se na zdravotním stavu jedince. Monografie je určena především odborné veřejnosti, kromě studentů a odborníků v oblasti psychologie tematicky oslovuje i další zájemce rozvíjející společenské vědy se zájmem o problematiku lidského zdraví.
  • The monograph presents the current psychological constructs of optimism / pessimism and their role in the context of health and health-related behavior. The central topic is shaped by the question of whether optimism in the context of health brings benefits or is rather associated with risks. The publication integrates eleven empirical studies, most of which were conducted in four follow-up research projects supported by the Czech Grant Agency. Apart from the constructs of optimism / pessimism, it also examines other demographic and personality characteristics as psychological variables influencing health-related behaviors, which are today considered the strongest factor contributing to the health of the individual. The publication is intended primarily for the professional public; besides students and experts in the field of psychology, it also addresses other interested parties developing social sciences with interest in the issue of human health.
Poznámka
  • Monografie vznikla jako výstup výzkumu realizovaného s podporou agentury GAČR, projekt číslo GA 13-19808S "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely a konsekvence".
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 9–10
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Optimismus a pesimismus z historického hlediska | 11–19
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Současné psychologické teorie optimismu | 20–49
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Konstrukty optimismu a pesimismu v empirických studiích | 50–72
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Na cestě mezi optimismem a zdravím | 73–123
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Optimismus a pesimismus v kulturním kontextu | 124–133
Dosedlová, Jaroslava
PDF
hidden-section Shrnutí a závěr
Chapter number Title Custom text
Shrnutí a závěr | 134–139
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Chapter number Title Custom text
Optimism and its role in the context of health : summary | 140–146
Dosedlová, Jaroslava
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 147–162
Dosedlová, Jaroslava
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Věcný rejstřík | 163–165
Dosedlová, Jaroslava
PDF