1

Title: Porta Balkanica
Rok: 2014
Ročník: 6
Číslo: 1
Rok vydání
2014
ISSN
1804-2449
Ústav FF MU
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory PDF
hidden section [Editorial]
Title Document
[Editorial] | [1]
Surovčák, Martin
PDF
Politologie
Title Document
"House War": restituce nemovitostí po skončení občanské války v Bosně a Hercegovině | [4]–12
Žíla, Ondřej
PDF
Religionistika
Title Document
Bible v životě a život v Bibli : vojvodovská tradice na příkladu života a Bible Barbory Čížkové | [13]–25
Jakoubek, Marek
PDF
Etnologie
Title Document
Výzkum bulharských komunit ve střední Evropě | [26]–31
Penčev, Vladimir
PDF
Literatura
Title Document
Mezi nepochopením a opovržením : moldavské církevněslovanské kroniky očima rumunské vědy | [32]–43
Kulhavý, Adam
PDF
Edice
Title Document
Albánsky psaná autobiografie Jana Urbana Jarníka | [44]–54
Surovčák, Martin
PDF
Edícia korešpondencie Štefana Moysesa a Josipa Jellačića | [55]–[68]
Šátková, Michaela
PDF
Překlady
Title Document
Saša Stojanović: Konec revoluce | [69]–74
Stojanović, Saša
PDF
Recenze
Title Document
Kol. autorů: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv | [75]–77
Šerá, Eva
PDF
"Tak už to chodí, když jsi pes, a k tomu ještě Bosňák." | [78]–79
Pilch, Pavel
PDF
Anotace
Title Document
Christos A. Chomenidis: Svět v mých mezích | [80]
Kordos, Przemysław
PDF
Jaroslav Otčenášek – Vichra Baeva a kol.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko | [81]–82
Zeman, Pavel
PDF