B45

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1998
Ročník: 47
Číslo: B45
Rok vydání
1998
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-1994-8
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Problém rozumění a transcendentálnf fenomenologie E. Husserla | [5]–17
Hroch, Jaroslav
PDF
L'intellect et la volonté : la théorie pure du droit et la raison Éuropéenne | [19]–26
Horák, Petr
PDF
Sociálne hodnotenie techniky | [27]–32
Stekauerová, Ľubov
PDF
Obraz českých dějin u Voltaira | [33]–36
Holzbachová, Ivana
PDF
Nesmělá pouť za kulturou "posledního člověka" | [37]–46
Dokulil, Miloš
PDF
Platón o duši | [47]–54
Petrželka, Josef
PDF
Pascalova antropologie | [55]–61
Jurečka, Richard
PDF
Pojmy a ekonomie | [63]–67
Niederle, Rostislav
PDF
K problému informace
Title Document
Informace jako potenciální kategorie filosofie | [69]–74
Šmajs, Josef
PDF
Informace jako psychofyziologický jev a proces | [75]–81
Cejpek, Jiří
PDF
Poznámka ke sporu o genetickou a epigenetickou informaci : historicko-metodologická perspektiva | [83]–86
Sekerák, Jiří
PDF
Úvaha o informaci a jejím významu | [87]–89
Lajkep, Tomáš
PDF
Tradice jako sociální informace | [91]–94
Zouhar, Jan
PDF
Zprávy
Title Document
Josef Šmajs má starosti : (k šedesátinám) | [95]–96
Krob, Josef
PDF
Agora filosofů zbavená | [97]–102
Brázda, Radim
PDF
Synergetika - formování obrazu světa | [103]–106
Veselý, Karel
PDF
Recenze
Title Document
[Forschner, Maximilian. Über das Handeln im Einklang mit der Natur: Grundlagen ethischer Verständigung] | [107]–109
Holzbachová, Ivana
PDF
[Fajkus, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy] | 109–111
Holzbachová, Ivana
PDF
[Głombik, Czesław. Impulsy i zbliżenia: siedem szkiców z dziejów czesko-polskich kontaktów filozoficznych] | 111–113
Navrátilová, Svatava
PDF
[Dębowski, J.; Gawor, L.; Jedynak, S.; Kosior, K.; Zdybel, J.; Zdybel, L. Mała encyklopedia filozofii] | 113
Zouhar, Jan
PDF
[Dennett, Daniel Clement. Druhy myslí: k pochopení vědomí] | 113–114
Dokulil, Miloš
PDF
[Popper, Karl Raimund. Knowledge and the body-mind problem: in defence of interaction] | 115–116
Dokulil, Miloš
PDF
[Král, Miloslav. Kam směřuje civilizace?: věda a proměna lidské skutečnosti] | 116–118
Šmajs, Josef
PDF