B5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1958
Ročník: 7
Číslo: B5
Rok vydání
1958
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Kritika a revizionismus | [5]–22
Macháček, Josef
PDF
Meze kvantitativní metody | [23]–55
Fischer, Josef Ladislav
PDF
V. Stern a některé filosofické momenty teorie relativity | [56]–70
Dokulil, Miloš
PDF
Pravda logická a "pravda" umělecká | [71]–87
Sus, Oleg
PDF
Recense a referáty
Title Document
[Filosofické stati sborníku společenskovědných kateder ČVUT: sborník kateder společenských věd na ČVUT] | [88]–91
Bartoš, Jaromír
PDF
Základní problémy historického materialismu | 91–95
Nový, Lubomír
PDF
K některým problémům vědecké etiky | 95–99
Hlavoň, Karel
PDF
O smyslu lidského života | 99–102
Hlavoň, Karel
PDF
O socialistickém vlastenectví | 102–105
Nový, Lubomír
PDF
Nový příspěvek k otázce klasifikace soudů | 105–110
Gabriel, Jiří
PDF
K základní otázce estetiky : oponentský posudek práce Václava Zykmunda K základní otázce estetiky | 110–114
Macháček, Josef
PDF
Marxistické pojetí dějin filosofie a sociologie XIX. století | 114–117
Cetl, Jiří
PDF
Česká a slovenská filosofie v prvních dvou svazcích sovětských Dějin filosofie | 117–119
Gabriel, Jiří
PDF
Nová kniha o Mehringovi | 119–121
Cetl, Jiří
PDF
[Brohm, František; Holub, Václav; Brunecký, Zdeněk. Duševní vývoj dítěte a jeho poruchy] | 121–122
Koláříková, Ludmila
PDF
Zprávy
Title Document
Knižní filosofická produkce v ČSR (1956-1957) | [123]–128
Nový, Lubomír
PDF
K prvním svazkům nové Filosofické knihovny | 128–129
Gabriel, Jiří
PDF
[Przegląd socjologiczny: rócznik Polskiego instytutu socjologicznego] | 129–130
Sus, Oleg
PDF