B28

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1981
Ročník: 30
Číslo: B28
Rok vydání
1981
Ústav FF MU
Obor
Stati
Title Document
Pozitivismus a marxistické myšlení : příspěvek k historii jejich konfrontace v moderní české kultuře | [7]–18
Cetl, Jiří
PDF
Život a dílo Josefa Tvrdého | [19]–28
Gabriel, Jiří
PDF
Pierre Chaunu a krize západní společnosti | [29]–36
Holzbachová, Ivana
PDF
Úloha marxisticko-leninské etiky ve výchově k vědeckému světovému názoru | [37]–44
Hlavoň, Karel
PDF
Práce a socialistický způsob života | [45]–58
Šedivý, Jiří; Šmajs, Josef
PDF
Filozoficko-lingvistické aspekty sociální povahy jazyka | [59]–70
Uhrová, Eva; Uher, František
PDF
Normativní teorie a realita | [71]–77
Štěpán, Jan
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Münz, Teodor. Baruch Benedictus Spinoza (1632-1667)] | [79]
Cetl, Jiří
PDF
[Dialektika a systémový přístup. Red. Z. Javůrek, J. Zeman] | [79]–81
Gabriel, Jiří
PDF
[Lejbin, Valerij Moisejevič. Psichoanaliz i filosofija neofrejdizma] | 81–83
Šmajs, Josef
PDF
[Mežujev, Vadim Michajlovič. Kul'tura i istorija : (aktual'nyje problemy istoričeskogo materializma)] | 83–84
Holzbachová, Ivana
PDF
[O'Connell, D.P. Richelieu: (Kardinal, Staatsmann, Revolutionär) ; Wollenberg, J. Richelieu: Staatsräson und Kircheninteresse: zur Legitimation der Politik des Kardinalpremier] | 85–86
Holzbachová, Ivana
PDF
[Mužík, Josef a kol. Vědecký světový názor a hodnoty socialistického člověka] | 86–87
Bakešová, Alena
PDF
[Adabašev, Igor' Ivanovič. Život zítra - tragédie nebo harmonie?] | 87–89
Holzbachová, Ivana
PDF
[Istoriko-filosofskije issledovanija : problema čeloveka v domarksistskoj filosofii] | 89–90
Cetl, Jiří
PDF
[700 lat myśli polskiej: filizofia i myśl społeczna XVII wieku. Red. Juliusz Domanski] | 90–91
Nechutová, Jana
PDF