F25

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 1981
Ročník: 30
Číslo: F25
Rok vydání
1981
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Malířství 2. poloviny 18. století na Moravě | [7]–33
Krsek, Ivo
PDF
Náčrt počátků umění 20. století na Moravě | [35]–47
Sedlář, Jaroslav
PDF
K možnostem ikonologie | [49]–54
Kudělka, Zdeněk
PDF
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
Title Document
Výzkum románské architektury na Moravě II | [55]–62
Kudělka, Zdeněk; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil
PDF
Drobnosti k barokní architektuře Moravy III | 63–71
Kudělka, Zdeněk
PDF
Zum ikonographischen Programm eines Freskenzyklus von Franz Anton Maulbertsch | 71
Hain, Simone
PDF
Recenze – Рецензии – Comptes-rendus – Rezensionen
Title Document
[Brandenburg, Hugo. Roms frühchristliche Basiliken des 4. Jahrhunderts] | [73]–74
Pelikán, Oldřich
PDF
[Schäfer, Hartmut. Byzantinische Architektur] | 74–75
Pelikán, Oldřich
PDF